+houtbaar garantie

Onze passie is jou te helpen om duurzaam te leven en te werken en dat doen wij door middel van prachtige houten +producten te maken die je kunt gebruiken.

Hout is een natuurlijk materiaal en het is prachtig hoe verschillend het is. Het hout waar wij mee werken heeft al vaak een toepassing gehad en reageert daarom anders op de nieuwe omgeving waarin het geplaatst wordt dan nieuw hout.

Om goed helder te krijgen wat je koopt en in de toekomst gaat gebruiken, is het verstandig om langs te komen in de werkplaats en de materialen waar mee wij werken te zien, te voelen, te ruiken. De meeste +producten die wij verkopen bestaan nog niet als we de overeenkomst sluiten. We willen graag goede, heldere afspraken maken met elkaar en vandaar dat we een aantal voorwaarden onder elkaar hebben gezet die wat ons betreft leiden tot een goede samenwerking. 

Heb je hier vragen of opmerkingen over dan horen we het graag. Bij een eventuele offerte en opdracht sturen we deze garantie voorwaarden ook mee als pdf. 

 

kookeiland 

 

pagina 1 - verkoop garanties & voorwaarden +artillery te Zwolle versie 2 voorjaar 2023

 

Deel #1 +houtbaar werkwijze

Genieten van hout!
Hout is een fantastische grondstof voor als je duurzaam wilt leven en werken.

Hout heeft karakter en is geschikt voor het echte leven. Het valt op als je een ruimte binnenkomt, het is sterk, veerkrachtig, hygiënisch, van nature circulair en CO2 positief. Wanneer je hout toepast in je leef of werkomgeving geeft het je een positief gevoel!

Het is onze passie om jou te helpen duurzaam te leven & te werken met onze handgemaakte circulaire leefkeukens en kasten.

Als je van plan bent om een product van +houtbaar in je leven / werk te gaan gebruiken, deel je ons enthousiasme voor hout en ben je vast benieuwd welke ‘garanties’ wij geven voor je product in het dagelijks gebruik, nu en in de toekomst. Door middel van dit document en de ‘onderhout’ pagina op de website goedhoutbaar.nl/onderhout [live medio april 2023] willen we je goed informeren, zodat je meer weet over het toepassen van hout, hoe wij het verwerken en wat jezelf kan verwachten als je tot koop & gebruik overgaat.

Wij geloven dat een duurzame toekomst alleen mogelijk is als we samenwerken als bedrijf en klant. Wij geloven niet in een ‘lineaire’ wegwerp economie, maar in een samenleving waar grondstoffen waarde hebben en zorgvuldig worden gebruikt. De circulaire bewaar economie is een +houtbare toekomst en betekent dat we verantwoordelijkheid nemen voor wat we maken en gebruiken. Wij als makers van producten en jij als gebruiker ervan.

circulaire makers
Circulair betekent in onze ogen dat wij als makers de producten zo ontwerpen dat ze lang meegaan, makkelijk te repareren zijn, aan te passen zijn aan nieuwe wensen en na gebruik volledig her te gebruiken zijn in een nieuwe toepassing.
Hout heeft daarmee als grondstof waarde. Je kunt het hout zelf toepassen voor iets nieuws als je klaar bent met het gebruik van je product of wij kopen je oude keuken, kast of meubel weer van je terug voor 15% van de prijs waarvoor je het bij +houtbaar hebt gekocht. Zo is de ‘cirkel’ weer rond en maken we hout waardevol. En natuurlijk hopen wij dat we er dan nog zijn om dit mee te maken ;)

circulaire gebruikers Het grootste onderdeel van de ‘cirkel’ is het gebruik van de leefkeuken door jou als klant. Het product komt pas echt tot leven als jij het dagelijks gebruikt. Met het aanschaffen van een leefkeuken van +houtbaar vragen we je zorg te dragen voor het hout en help je mee het hout zolang mogelijk in te zetten. Het is daarom goed om te weten wat je koopt, waar onze keukens en kasten van zijn gemaakt en hoe je het hout goed kan onderhouden om er

plezier van te hebben.

page2image66772288 page2image66771456 page2image66768336

pagina 2 - verkoop garanties & voorwaarden +artillery te Zwolle versie 2 voorjaar 2023

ons hout
Onze producten zijn zoveel mogelijk gemaakt van hout of andere duurzame materialen.

Hout is een natuurlijk product en bestaat grotendeels uit vezels en water. Dat maakt dat het hout altijd reageert op de omgeving waarin het zich bevindt.
Hout werkt: het zet uit of krimpt waardoor het hout bol of hol kan gaan staan of kan scheuren. Per seizoen kan daarmee het uiterlijk en de uitstraling van het hout veranderen. Dit draagt bij aan het unieke karakter van hout en een leefkeuken van +houtbaar.

Het hout dat +houtbaar gebruikt voor het maken van leefkeukens, heeft vaak al tientallen jaren een functie gehad in een gebouw of interieur en is daardoor stabieler dan nieuw hout. Toch zal het altijd moeten wennen aan de nieuwe omgeving. +houtbaar helpt hierbij door jou als klant te voorzien van onderhoudsinformatie en praktische tips (bijvoorbeeld: schoonmaken met lijnoliezeep en het gebruik van een luchtbevochtiger bij lage luchtvochtigheid).

Naast de belangrijke onderhoudsadviezen, komen we vier tot zes maanden na de plaatsing van je leefkeuken langs om je keuken opnieuw te oliën en te stellen. Ook kunnen we tegen vergoeding jaarlijks langskomen om je leefkeuken te onderhouden.

Zie voor meer informatie de ‘onder+hout’ pagina op onze website. Om goed zorg te dragen voor je leefkeuken is het goed om die & deze informatie met ons te bespreken voordat je een leefkeuken koopt.

Mocht er in het gebruik toch iets met je leefkeuken zijn gebeurd waardoor de kwaliteit of gebruiksfunctie is verminderd, dan komen we dat in overleg herstellen. Heb je zelf de keuken beschadigd dan komen we het herstellen tegen een vergoeding die afhankelijk is van de aard van de herstelwerkzaamheden.

Zoals gezegd geloven wij in samenwerken als bedrijf en klant. Wij willen heel graag dat je dagelijks geniet van je leefkeuken en jou helpen duurzaam te leven. We hopen ook dat jouw product je daarbij inspireert.

Zie deze garantievoorwaarden dan ook als een uitgestoken hand van onze kant en het helder maken van verwachtingen over gebruik en onderhoud. Is er iets onduidelijk, vraag het ons!

Namens het team bij goed houtbaar,

Jan-Willem Harwig

janwillem@goedhoutbaar.nl

Postadres:
Von Weberhof 25 8031PN Zwolle

Werkplaats:
Nieuwe Wetering 31c

8144RA Lierderholthuis

page3image67012224 page3image67011600

pagina 3 - verkoop garanties & voorwaarden +artillery te Zwolle versie 2 voorjaar 2023

Deel #2 verkoop garanties & voorwaarden

Wij werken op basis van vertrouwen. Vertrouwen komt tot stand door duidelijk te zijn over wat we afspreken en wederzijds van elkaar verwachten. We hebben daarom de voorwaarden die betrekking hebben op het aanschaffen en gebruiken van een +houtbaar leefkeuken in artikelen onder elkaar gezet. Heb je een vraag of opmerking bespreek deze dan met ons.

Artikel 1 – Definities
+houtbaar
: of goed houtbaar is een handelsnaam van de eenmanszaak +artillery met het kvk nummer 67781357. +houtbaar is de de ontwerper, fabrikant en monteur van de producten.
Klant: de koper en klant van +houtbaar, dan wel ieder die met +houtbaar een overeenkomst aangaat.
Partijen: +houtbaar en de klant tezamen.
Werkplaats: de plaats waar +houtbaar de werkzaamheden verricht.
Locatie: de plaats waar het +houtbaar product wordt gemonteerd
Maatwerkproducten: producten waaraan gepersonaliseerde elementen worden toegevoegd door +houtbaar; producten speciaal gemaakt voor en aangepast aan de wensen van de klant.
Niet-maatwerkproducten: producten waar +houtbaar geen gepersonaliseerde elementen van de klant aan heeft toegevoegd.
+producten: zowel de maatwerk als niet-maatwerk producten.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en offertes die afkomstig zijn van +houtbaar. De voorwaarden zijn niet van toepassing op bouwkundige en technische diensten.

2. De algemene voorwaarden worden door +houtbaar fysiek of digitaal aan de klant overhandigd. De algemene voorwaarden zijn tevens te raadplegen op www.goedhoutbaar.nl.

Artikel 3 – Offerte
1. De offertes van +houtbaar zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders in de offerte is vermeld.
2. De offerte vermeldt, voor zover mogelijk, een omschrijving van de werkzaamheden, de producten, de levertijd en de prijs. Offertes zijn gedurende 20 dagen geldig.
3. De werkzaamheden die niet worden genoemd in de offerte vallen buiten de afgesproken prijs. Denk hierbij aan het gereedmaken van de keukenruimte aan de nieuwe situatie. Verplaatsen van bijv. leidingwerk, elektra, stucwerk, tegelen, schilderen, demonteren van de huidige situatie en andere werkzaamheden om de keukenruimte gebruiksklaar te maken voor het plaatsen van de nieuwe keuken.
4. De offerte van +houtbaar is gebaseerd op de informatie die door de klant is verstrekt. Indien het aanbod of de offerte is gebaseerd op door de klant verstrekte informatie en deze informatie onjuist dan wel onvolledig blijkt te zijn, behoudt +houtbaar zich het recht voor om de prijs en de levertijd aan te passen.

page4image66702800

pagina 4 - verkoop garanties & voorwaarden +artillery te Zwolle versie 2 voorjaar 2023

5. De ontwerpen, tekeningen, schetsen en/of afbeeldingen in de offertefase zijn illustratief van aard. Indien de ontwerpen, tekeningen, schetsen en/of afbeeldingen in een later stadium worden aangepast, kan de klant geen rechten ontlenen aan de verouderde versies van de ontwerpen, tekeningen en schetsen.

Artikel 4 – Overeenkomst
1. Een overeenkomst tussen +houtbaar en een klant komt slechts tot stand indien de offerte van +houtbaar door de klant digitaal is aanvaard.
2. Afwijking van deze garantie en verkoopvoorwaarden dient uitdrukkelijk en schriftelijk met +houtbaar overeengekomen te worden.

Artikel 5 - Betaling
1. Elk +product is uniek en handgemaakt. Het bestaat nog niet voordat de klant de overeenkomst ondertekent. Na het ondertekenen van de overeenkomst zal +houtbaar het benodigde hout en overige materialen aanschaffen. Daarom hanteert +houtbaar een voorschot betaling van 50% van de overeengekomen prijs.
2. De voorschotbetaling dient binnen 10 dagen na ondertekening van de offerte te zijn voldaan.
3. De tweede betaling van 50% zal gefactureerd worden na levering van het +product en dient binnen 10 dagen betaald te worden. Ook kan er een andere betaling worden afgesproken, bijv. bij sloop huidige situatie 25% en dan de resterende 25% bij tevreden oplevering. Bij houtwerk en maatwerk kan het altijd zijn dat er nog restpunten zijn. Deze lossen we binnen een redelijke termijn van 1-4 weken op, mids we niet afhankelijk zijn van levertijden van derden leveranciers. We komen overeen dat de betaling plaatsvindt als de leefkeuken / kast goed te gebruiken is zoals van te voren is overeengekomen.
4. Indien de betaling niet binnen de betalingstermijn door +houtbaar is ontvangen, behoudt +houtbaar het recht om de levertijd van het product aan te passen.
5. Ben je klaar met het gebruik van je keuken dan ontvangen wij deze graag terug. Je krijgt voor je ‘oude’ leefkeuken dan 15% van de aanschafwaarde als tegoed om te besteden bij +houtbaar. Deze aanbieding is alleen geldig voor het door +houtbaar gemaakte deel van de keuken. Hier valt de apparatuur, gootsteen, kraan en eventueel een werkblad geleverd door derden niet onder.

Artikel 6 – Levertijd

1. De levertijd van de leefkeuken wordt in overleg met klant vastgesteld.
2. Als de levertijd niet wordt gehaald, dan brengt +houtbaar de klant hiervan tijdig
op de hoogte. +houtbaar wordt in dat geval een extra termijn gegund om te leveren. Dit kan bijv. door ziekte of andere onvoorziene omstandigheden bij de medewerkers / werkplaats / grondstoffen van +houtbaar.
3. Indien de levertijd wordt vertraagd door omstandigheden die voor rekening behoren te komen van de klant (zoals een te late betaling of het uitlopen van de aannemer), kan de klant geen rechten ontlenen aan de door +houtbaar afgegeven levertijd. De klant dient zo snel als mogelijk +houtbaar op de hoogte te stellen van wijzigingen in de levertijd om een nieuwe levertijd in te plannen. Als dit tot extra kosten leidt van bijv. transport / afval / inhuur collega’s komen deze ten rekening van de klant.

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door +houtbaar geleverde en nog te leveren producten blijven eigendom van +houtbaar totdat de klant alle financiële vorderingen van +houtbaar heeft voldaan. Dit geldt ook voor vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van de overeenkomst.

pagina 5 - verkoop garanties & voorwaarden +artillery te Zwolle versie 2 voorjaar 2023

2. +houtbaar mag de zaken/producten terugnemen indien de klant in gebreke is met tijdige nakoming van zijn verplichtingen dan wel in betalingsmoeilijkheden dreigt te gaan verkeren.

Artikel 8 – Rechten en plichten van +houtbaar
1. +houtbaar draagt zorg voor het deugdelijk uitvoeren van de werkzaamheden. De producten worden deugdelijk en conform de overeenkomst door +houtbaar geproduceerd en geleverd.
2. +houtbaar is bevoegd om (een gedeelte van) de werkzaamheden door een derde te laten uitvoeren.

Artikel 9 - Rechten en plichten van de klant
1. Indien de klant een product koopt dat door de klant zelf moet worden gemonteerd, draagt de klant zorg voor de juiste montage en onderhoud.
2. De klant is verplicht om +houtbaar tijdig te informeren over feiten en omstandigheden die van invloed zijn op de uitvoering van de werkzaamheden.
3. De klant is verplicht om +houtbaar te voorzien van juiste informatie over de maten in de woning, zodat +houtbaar op een juiste manier kan inmeten. Indien het inmeten is uitgesteld, behoudt +houtbaar zich het recht voor om de uiteindelijke opleverdatum ook uit te stellen.
4. De klant is verplicht om +houtbaar te voorzien van juiste informatie over de positionering van aansluitingen op de installatietekening. Indien de installatietekening ontbreekt of de informatie over de positionering is onjuist, komt dit voor rekening en risico van de klant.
5. De klant is verplicht om de locatie gereed te maken voor het uitvoeren van
de werkzaamheden en het leveren van de producten. Dit houdt in dat de locatie leeggeruimd moet zijn, tenzij dit anders is overeengekomen.
6. De klant is verplicht om de oppervlakken en inboedel op de locatie voldoende te beschermen, zodat de kans op schade aan de oppervlakken en inboedel zoveel mogelijk wordt beperkt.
7. Hout werkt, zeker wanneer het in een nieuwe ruimte bij de klant komt te staan. Daarom adviseert +houtbaar minimaal 6 weken een luchtbevochtiger te plaatsen in de ruimte waar het +product is gemonteerd. Indien mogelijk adviseren wij ook om een raam open te laten staan voor minimaal 8 weken en goed te ventileren. Op deze manier kan het hout rustig wennen aan de nieuwe omgeving.
8. Indien de werkzaamheden van derden (zoals de aannemer, installateur, stucadoor, etc) op de locatie worden vertraagd, dan is de klant verplicht om +houtbaar hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen, uiterlijk 6 weken voorafgaand aan de werkzaamheden van +houtbaar. Vertragingen binnen deze termijn kunnen resulteren in verschuiving van de werkzaamheden van +houtbaar. Zie ook artikel 6.
9. De klant zorgt ervoor dat de locatie goed en tijdig bereikbaar is. Indien de toegang tot de locatie wordt bemoeilijkt door bijzondere omstandigheden, informeert de klant +houtbaar tijdig over deze bijzondere omstandigheden. De kosten voor de extra hulpmiddelen (zoals een kraan, stucloper, etc) die nodig zijn voor de bereikbaarheid van de locatie, als ook een eventuele vergunning hiervoor, komen voor rekening en risico van de klant.
11. De klant zorgt ervoor dat de werkzaamheden van derden op de locatie (zoals die van een stukadoor of elektricien) tijdig gebeuren, zodat de werkzaamheden van +houtbaar en de levering van producten hierdoor niet worden vertraagd of worden bemoeilijkt.
12. De klant zorgt ervoor dat er op de locatie geen werkzaamheden door derden worden verricht die de werkzaamheden van +houtbaar en de levering van producten vertragen of

pagina 6 - verkoop garanties & voorwaarden +artillery te Zwolle versie 2 voorjaar 2023

bemoeilijken. Met name het uitvoeren van werkzaamheden die stof veroorzaken moeten uitgevoerd worden voordat de keuken / kast geplaatst wordt.
13. Indien +houtbaar de werkzaamheden omtrent het gereedmaken van de keukenruimte (locatie) organiseert voor de klant dient de klant in goed overleg derden toegang te bieden tot de locatie om de werkzaamheden uit te voeren. Deze werkzaamheden vallen buiten deze garantie en verkoop voorwaarden.

Artikel 10 – Wijzigingen, meer- en minderwerk

1. Indien de ontwerpen, tekeningen, schetsen en/of afbeeldingen op verzoek van de klant worden aangepast door +houtbaar, is de nieuwe versie van de ontwerpen, tekeningen en schetsen leidend.
2. +houtbaar en de klant kunnen meer- en minderwerk overeenkomen.
3. Indien +houtbaar genoodzaakt is om een product te vervangen, levert +houtbaar eenzelfde product aan de klant. Is levering van eenzelfde product onmogelijk, levert +houtbaar, in goed overleg met de klant een vergelijkbaar product. Indien de klant niet akkoord gaat met het vergelijkbare product, dan heeft de klant het recht om dit product buiten de overeenkomst te laten. De kosten en montage van een vervangend product komen voor rekening van de klant.
4. Indien +houtbaar op schriftelijk verzoek van de klant meerwerk heeft verricht, is de klant verplicht om hiervoor de van te voren overeengekomen vergoeding te betalen.
5. Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden van +houtbaar blijkt dat de omvang of inhoud van de overeenkomst aangepast moet worden om het overeengekomen resultaat te bereiken, is de klant verplicht om hiervoor een redelijke vergoeding te betalen.
6. Indien tijdens de technische realisatiefase blijkt dat de overeengekomen werkzaamheden technisch niet haalbaar zijn, dan behouden partijen zich het recht voor om dit gedeelte van de werkzaamheden buiten de overeenkomst te laten.
8. Extra kosten die ontstaan door onvoorziene omstandigheden die door +houtbaar hersteld moeten worden, komen voor rekening van de klant. Deze zullen altijd schriftelijk worden gemeld en moeten vooraf worden goedgekeurd door de klant.

Artikel 11 – Oplevering, aansprakelijkheid en schade

De voorwaarden van dit artikel moeten worden gelezen met deel #1 van de voorwaarden in het achterhoofd. +houtbaar wil samenwerken op basis van wederzijds vertrouwen en zal haar best doen om een kwalitatief en functioneel product te leveren dat duurzaam is in gebruik.

1. Indien de klant constateert dat het werk of het product gebrekkig is, dient de klant +houtbaar binnen 1 week op de hoogte te stellen van het gebrek. +houtbaar wordt alsdan in de gelegenheid gesteld om het gebrek te herstellen, tenzij het gebrek niet voor rekening van +houtbaar behoort te komen. De klant is verplicht om (qua tijd en ruimte) zijn medewerking aan het herstel van de schade te verlenen.

2. Indien de klant een product heeft gekocht dat door de klant zelf is
gemonteerd, is +houtbaar niet aansprakelijk voor schade aan het product die is ontstaan door gebrekkige montage en/of demontage.
3. Indien de klant een product heeft gekocht dat door de klant zelf is gemonteerd, is +houtbaar niet aansprakelijk voor de schade aan oppervlakken en/of inboedel die is ontstaan door de montage en/of demontage van het product. Eventuele herstelkosten in dat kader, komen voor rekening van de klant.
4. Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden van +houtbaar oppervlakken en/of inboedel binnen de locatie zijn beschadigd, is +houtbaar, voor zover redelijk,

pagina 7 - verkoop garanties & voorwaarden +artillery te Zwolle versie 2 voorjaar 2023

aansprakelijk voor de schade. Indien de schade aan oppervlakken en/of inboedel is ontstaan doordat deze onvoldoende zijn beschermd door de klant, is +houtbaar niet aansprakelijk voor de schade.
5. +houtbaar is niet aansprakelijk voor schade door oorzaken die +houtbaar niet kende of behoorde te kennen.

6. Materialen, modellen en kleuren worden door +houtbaar op de website en in de werkplaats zo nauwkeurig mogelijk gepresenteerd, maar gelden slechts ter aanduiding. +houtbaar producten zijn natuurlijk en handgemaakt. Dit maakt alle producten uniek en geeft ze verschillende uiterlijke kenmerken. Hieraan kan de klant geen rechten ontlenen maar vragen we een actieve houding van de klant in het ontwerpproces om goed te omschrijven wat de gewenste uitstraling en afwerking is.

7. De klant draagt goede zorg voor het product en zorgt voor het dagelijks onderhoud. Gebruik alleen natuurlijke schoonmaakmiddelen om het hout te reinigen. Lijnoliezeep en/of lauw water zijn vaak voldoende. Chemische middelen veroorzaken vlekken en vallen daarom niet onder de garantie. Herstel is mogelijk door het hout te schuren en opnieuw te oliën. Dit kan +houtbaar uitvoeren op uurloon basis.

Artikel 12 – Wettelijke bedenktijd en ontbinding
De aanschaf van een leefkeuken is een grote uitgave en sfeer bepalend in je huis of op je werk. Het is daarom goed om een nachtje hier over te slapen voordat je aankoop definitief wordt en wij aan de slag gaan.

1. De klant kan de overeenkomst met betrekking tot de aankoop van niet-maatwerkproducten binnen 14 dagen zonder opgave van redenen herroepen. De wettelijke bedenktijd van 14 dagen geldt enkel bij aankoop van niet-maatwerkproducten.
2. Voor zover de overeenkomst ziet op maatwerkproducten, heeft de klant geen recht op annulering en/of retournering van maatwerkproducten. De wet kent namelijk een uitzondering op de 14 dagen bedenktijd in geval van op maat gemaakte producten.

Om de klant tegemoet te komen hanteert +houtbaar een bedenktijd van 3 werkdagen vanaf het moment van ondertekenen.

3. Indien de klant de overeenkomst na deze drie dagen wil opzeggen door (onvoorziene) omstandigheden dan gebeurd dit in overleg met +houtbaar. De aanbetaling van 50% wordt in dit geval niet geretourneerd om de gemaakte kosten van +houtbaar te dekken.
3. Indien de klant de overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een (niet-maatwerk) product dat door de klant zelf is gemonteerd herroept, zorgt de klant voor de demontage van dit product.

4. +houtbaar is bevoegd om de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid de uitvoering niet langer van +houtbaar kan worden gevergd.

Artikel 13 – Overmacht
1. Indien de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk onmogelijk is wegens een oorzaak die buiten de risicosfeer van partijen valt, dan zijn partijen voor die periode van hun verplichtingen ontheven.
2. De volgende omstandigheden gelden als overmacht indien zij de nakoming onmogelijk of onnodig moeilijk maken: onvoorziene gebeurtenissen, zoals een pandemie, brand, oorlog, mobilisatie of terroristische aanslagen; wijzigingen in regelgeving; ziekte van het personeel van +houtbaar

pagina 8 - verkoop garanties & voorwaarden +artillery te Zwolle versie 2 voorjaar 2023

valutabeperkingen; revolutie of onrust; onvoldoende transport mogelijkheden; algeheel schaarste van materialen; beperkingen in elektriciteitsgebruik etc. en schaarste of vertraging van de leveringen van toeleveranciers als gevolg van één van genoemde omstandigheden.

Artikel 14 – Intellectueel eigendom
1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt +houtbaar de auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten op de door +houtbaar verstrekte tekeningen, schetsen, ontwerpen, afbeeldingen en/of offertes. Uitsluitend +houtbaar is rechthebbende van de intellectueel eigendomsrechten op haar +producten.

2. Zonder schriftelijke toestemming van +houtbaar, mogen de +producten, tekeningen, schetsen, ontwerpen, afbeeldingen en/of offertes van +houtbaar niet worden verveelvoudigd, openbaar worden gemaakt of geëxploiteerd.

Artikel 15 – Toepasselijk recht

1. Op de overeenkomst tussen Partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

goedhoutbaar te Zwolle gewijzigd januari 2024

pagina 9 - verkoop garanties & voorwaarden +houtbaar te Zwolle versie 2 voorjaar 2023